Beiratkozás, kölcsönzés

A könyvtárban igénybe vehető ingyenes alapszolgáltatások

a könyvtár látogatása
előzetes bejelentkezés alapján csoportok fogadása
könyvtári foglalkozásokon való részvétel
a szabadpolcon elhelyezett nyomtatott dokumentumok helyben használata
az állományfeltáró eszközök használata
előjegyzés
foglalás
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
közhasznú információk nyújtása
helyismereti információk nyújtása
könyvtári rendezvényeken való részvétel

Beiratkozás
Aláírással hitelesített beiratkozási lap kitöltésével, és a szükséges beiratkozási díj befizetésével válik valaki a könyvtár teljes jogú tagjává. Ehhez szükséges egy személyi azonosságot igazoló okmány, lakcímkártya, és a kedvezményt igazoló dokumentum (pl. diák- vagy pedagógus igazolvány). E-mail cím megadásával lehetőség nyílik online katalógusunk teljes körű használatára is.
16 éven aluli gyermekek esetében a szülő által aláírt jótállási nyilatkozat szükséges.
Beiratkozási díj: 600 Ft / év
Diákoknak: 300 Ft / év
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek, valamint a közgyűjteményi dolgozók és a pedagógusok mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartására.

A beiratkozás feltételeiről bővebben itt tájékozódhatnak: Könyvtárhasználati szabályzat

Lehetőséget biztosítunk a beiratkozási lap online kitöltésére, így téve kényelmesebbé és gyorsabbá olvasóink beiratkozását. A beiratkozás a könyvtár első látogatásakor válik véglegessé, amikor az olvasó aláírásával hitelesíti a nyomtatványt, és ekkor kapja meg olvasójegyét. Az adategyeztetéshez kérjük, hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját.

Online beiratkozás

Dokumentumokat csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni.

Egy alkalommal maximum 7 db könyv, 3 db hangoskönyv kölcsönözhető.
A kölcsönzés időtartama könyvnél: 1 hónap.
Hangoskönyvnél: 1 hét
A kölcsönzés egy alkalommal – indokolt esetben – kétszer meghosszabbítható, személyesen, telefonon, e-mailben vagy előzetes regisztráció után online is.

Online hosszabbítás

Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány csak helyben használható. Hétvégére (szombattól keddig), indokolt esetben, (pl. vizsgára készülés) egyedi nyilvántartás szerint kölcsönözhető. Ha az olvasó a dokumentumot elveszti, vagy megrongálja, köteles a kárt megtéríteni, vagy pótolni. A határidő után visszahozott dokumentumok után az olvasó késedelmi díjat fizet, melynek mértéke: 200 Ft/hónap.

Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait.
A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül, a kölcsönadó könyvtár feltételeihez igazodva. Az eredeti mű kölcsönzésének postaköltségeit, és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó fizeti, amelyről előzetes tájékoztatást kap.

Tündérposta – kölcsönzés könyvautomata használatával

A szolgáltatás lehetővé teszi a könyvtár nyitvatartási idejétől független kölcsönzést. A bejáratnál található könyvkölcsönző automata segítségével lehetőség van e-mailben előre leadott kérések könyvszekrénybe való foglalására, ill. üres postafiók kérésére, ha csak vissza szeretnék küldeni a kölcsönzött könyveket.

Tündérposta használata

Előjegyzés
Az olvasó kérésére az új könyveket, illetve a kölcsönzésben lévő dokumentumokat előjegyezzük. A dokumentum megérkezésekor az olvasót írásban, vagy telefonon értesítjük, és a dokumentumot részére egy hétig félretesszük. Az online katalógusba egyszerre 2 előjegyzésre van lehetőség. Az előjegyzés ingyenes.

Folyóirat kölcsönzés
Az időszaki kiadványok visszamenőleges évfolyamai 1 hétre kölcsönözhetők.
Egyszerre 3 példányt lehet kölcsönözni.
Késedelmi díj: 50 Ft/hét.

Foglalás
Online katalógusunkban lehetőség van könyvek (2 db) foglalására, amelyeket 7 napig félreteszünk.