Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

A Vargha Gyula Városi Könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól, illetve a www.ullokonyvtar.hu honlap látogatóitól származó személyes adatok védelmének;

minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók és a honlaplátogatók információs önrendelkezési jogát, és mindent megtesz a biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséért.

E cél elérése érdekében az Adatkezelő a legmesszebb menőkig eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) 2016/679/EU (GDPR) rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info tv.) szóló jogszabályok előírásainak.

Erről bővebben intézményünk adatkezelési szabályzatában olvashat.

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató Adatkezelési nyilatkozat